Digitalisering

Västernorrlands kommuner har sedan flera år tillbaka samverkat framgångsrikt inom digitalisering. Inte bara med varandra utan också med andra kommuner, organisationer och aktörer. Utvecklingen genom digitalisering utgår från både nationella och regionala strategier.

Kommunförbundet fyller en viktig roll i att möjliggöra och samordna regionala initiativ för hur digitalisering kan bidra till önskad samhällsutveckling.

 

eSamverkan

eSamverkan är en överenskommelse om att agera för gemensam utveckling genom digitalisering. De samverkande parterna är för närvarande Region Västernorrland och kommunerna: Härnösand, Kramfors, Nordanstig, Sollefteå, Sundsvall, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik. Kommunförbundet Västernorrland stödjer och samordnar eSamverkans arbete

Digitaliseringsguiden

Projektet Digitaliseringsguiden ska utgå från offentliga verksamhetsområden och ge förslag på metoder för att höja kvalitén på tjänster som erbjuds, bli mer effektiva utan att bli kostnadsdrivande och vidga regionens marknad och öka innovationsförmågan.

ERNACT

Kommunförbundet Västernorrland är medlem i ERNACT (European Regions Network for the Applications för Communications Technology). ERNACT arbetar för att använda EU: s digitala teknologiprogram och finansiering till sina områden, företag och universitet.

Tillgängliga e-tjänster i offentlig sektor

Projektet Tillgängliga e-tjänster i offentlig sektor ska bidra till att länets kommuner, och Nordanstigs kommun, i högre grad erbjuder samhällsservice i form av trygga och pålitliga digitala tjänster. Medborgare och företag ska så enkelt som möjligt kunna använda och nå den kommunala servicen. Projektet kommer att rikta fokus på utveckling av befintliga och nya e-tjänster.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.