Förbundsmötet

Förbundsmötet är Kommunförbundets högsta beslutande organ och består av valda politiska ombud från alla länets kommuner. Dessa ombud väljs av respektive kommunfullmäktige. Förbundsmötet sammanträder senast i april varje år för att få information om verksamheten och besluta om verksamhetens styrande dokument.

Ombuden väljs efter varje val till en mandatperiod om fyra år.

2023 genomförs förbundsmötet den 27 april.
I samband med det genomförs också en välfärdskonferens. Den kan du anmäla dig till här: Din kurs

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.