Förbundsmötet

Förbundsmötet är Kommunförbundets högsta beslutande organ och består av valda politiska ombud från alla länets kommuner. Dessa ombud väljs av respektive kommunfullmäktige. Förbundsmötet sammanträder senast i april varje år för att få information om verksamheten och besluta om verksamhetens styrande dokument.

Ombuden väljs efter varje val till en mandatperiod om fyra år.

2024 genomfördes förbundsmötet den 26 april.
Här ser du årets inbjudan och program: Inbjudan program förbundsmöte 26 april 2024

Är du intresserad av att ta del av verksamhetsberättelser, verksamhetsplaner eller årsbokslut? De finns publicerade här: Om oss

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.