Kommunförbundet Västernorrland / Genomförda projekt / ERUDITE2 – i spåren av Covid -19

ERUDITE2 – i spåren av Covid -19

Det europeiska Interreg-projektet ERUDITE2 är ett samarbete mellan åtta partners i sex länder. Erudite1 gick ut på att utveckla landsbygden med hjälp av nya, innovativa e-tjänster och dra nytta av den potential som snabba bredbandsnät kan ge. Den delen av projektet avslutades i mars 2018. Erudite2 pågick ett år och avslutades 30 september 2022. Syftet med projektet var att analysera hur det offentliga påverkats av pandemin.

ERUDITE 2 – i spåren av COVID 19

​2021-10-01—2022-09-30

Partners: 8 partner i 6 olika länder:

 • Digital Nièvre Joint Authority (France) Lead partner ​
 • Burgundy Franche-Comté Regional Council (France) ​
 • ERNACT (Ireland) ​
 • University of Ljubljana (Slovenia) ​
 • Regional Council of South Ostrobothnia (Finland) ​
 • Pannon Business Network Association (Hungary) ​
 • RISE (Sweden)​
 • Association of Local Authorities of Västernorrland (Sweden)

Skola och elevhälsa

Fokusområde för kommunförbundet är skola och elevhälsa. Två kommuner som ingår i projektet är Örnsköldsvik och Kramfors.

 1. Genomför COVID-19-konsekvensanalys av utvalda digitala service. Genomför analysen med hjälp av metoden social economic environment return investment, SEROI +.
 2. Identifiera förbättringar i partners regionala/lokala stratregier eller policy.
 3. Skapa interaktivt SEROI+ och digitaliseringskalkylator. Att identifiera en eller fler tjänster att studera pandemieffekterna. exempelvis redan implementerade eller nya planerade. Exempelvis: Tjänster som har gjort skillnad under pandemin/tack vore pandemin den fyllde en funktion. Hur digitalisering kunnat hjälpa när covid slog till? ​
 4. Att undersöka hur pandemin kommit att påverka projektets resultat ​
 5. Att ytterligare utbyta erfarenheter om hur krisen påverkat och möjliga åtgärder för att möta och återhämta sig från den
 6. Erfarenhetsutbyten mellan partners kring effekterna av pandemin på de digitala tjänsterna.

Tematiska kluster

Utbytesprocessen kommer att ske i två överlappande steg:

 1. Digital: a) COVID-19 Effektanalys (uppdatering och förbättring av SEROI+), b) Ramverk för god praxis (policy och projekt): alla som gör detta-extra supportpilot
 2. Fysiskt och digitalt: Åtgärder för att a) svara b) återhämta sig från krisen c) ge långsiktig motståndskraft d) Förbättra regional utvecklingspolitik:
  A: i) SMART Territories: e-förvaltning, offentliga tjänster och samhällstjänster för att förbättra motståndskraften
  ii) Konsekvensutvärdering och prognos, övervakning
  B: i) Digitala arbets-, kreativitets- och innovationsnav
  ii) strategier för distansarbete; territoriell attraktivitet
  C: i) Hälsa, välbefinnande och eHälsa-tjänster
  ii) Nya affärsmodeller för digitala samarbeten

Läs mer

Projekter är nu avslutat, du kan läsa mer om detta här:
Elevhälsan i Västernorrland i fokus i internationellt projekt
ERUDITE 2 final report

Se gärna filmen om ERUDITE-projektets metoder SEROI och OPEN INNOVATION. (engelska)

 

ERUDITE-filmen med svenskt tal

Effektivisering genom digitaliserad verksamhetsutveckling

I december 2016 hölls en kunskapsdag kring digitalisering vid Hotell Höga kusten. Föreläsningarna filmades och kan ses i sin helhet på vår Youtube-kanal.

Föreläsning 1

Föreläsning 2

Föreläsning 3

Föreläsning 4

Föreläsning 5

Föreläsning 6

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.

Osman Saidabdala

Projektledare

Mobil: 070-660 72 27