Samverkansområden

Kommunala drivkrafter för samverkan har alltid funnits och behovet ökar med välfärdsuppdragets komplexitet, demografiska utmaningar och teknisk utveckling. Kostnadseffektivitet, kvalitét, tillgänglighet och likvärdighet är resultat som kan skapas genom samverkan. Att samlas kring gemensamma utmaningar, nyttja varandras styrkor, skapa och dela med sig av kunskap och erfarenheter bidrar till hållbara lösningar och ger näring till det samarbete som kommunerna i Västernorrland har.

Våra samverkansområden:

  • Kommunövergripande frågor och EU
  • Socialtjänstens samverkans- och stödstrukturer
  • Utbildning, arbetsmarknad och fritid
  • Digitalisering

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.