Utbildning

Västernorrlands kommuner har genom Kommunförbundet ett starkt samarbete inom skola och utbildning. Vi samordnar nätverk av politiker och tjänstemän inom skola och vuxenutbildning för att tillsammans lära av varandra och utveckla utbildningen i länet.

Skola

Inom området skola samordnar Kommunförbundet nätverk för skolchefer, gymnasiechefer och skolpolitiker. Tillsammans diskuterar kommunerna aktuella skolfrågor, hur de kan utveckla sina verksamheter och samarbeta inom olika områden. Exempel på områden som diskuteras just nu är fjärrundervisning och skolans digitala utveckling.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen står i centrum för kompetensutvecklingen i dessa tider. Ökade nationella anslag och ökad arbetslöshet ställer krav höga krav på vuxenutbildningens förmåga till snabba anpassningar. Kommunförbundet stöder utveckling och samverkan i kommunernas arbete och samordnar nätverk för rektorer, vuxenutbildningschefer och vuxenutbildningspolitiker.

Högre utbildning

Länets kommuner behöver utökad dialog och samarbete med vårt eget lärosäte. Därför har Kommunförbundet en plats i ledningsgruppen för Regionala utvecklingsnätverket vid Mittuniversitetet. Nätverket stöder och driver skolutveckling, kompetenshöjning och forskning. Nu utformar kommunerna tillsammans med Mittuniversitetet även en ny lärarutbildning.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.

Jeanette Jernberg

Samordnare: Utbildningsområdet

Mobil: 070-610 13 85

Anna Tenevall

Samordnare: Utbildningsområdet

Mobil: 073-676 01 02