Ungas arbete och inflytande

Vi vill göra skillnad för unga och skapa förutsättningar för att ungas kompetens och drivkraft tas till vara i regionen.

Nätverk för kommunernas arbetsmarknadsenheter

Kommunförbundets nätverk för kommunernas arbetsmarknadsenheter, syftar till kunskaps- och erfarenhetsutbyte för att få fler i arbetet, i synnerhet unga.
Ta del av rapporten här

Nätverket för kommunernas aktivitetsansvar

Kommunförbundet arrangerar temadagar kring hur kommunerna hanterar sitt ansvar att följa upp unga som varken arbetar eller studerar. Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och som inte fyllt 20 år.

Ungdomspolitiken fem huvudområden är:

  • Utbildning och lärande
  • Hälsa och utsatthet
  • Inflytande och representation
  • Kultur och fritid
  • Arbete och försörjning

Ungdomspolitiska utmaningar i länet:

  • Ungdomsarbetslösheten
  • Unga som hoppar av skolan
  • Demografin
  • Ungas inflytande

EU

  • Unga på väg

är ett omfattande initiativ om utbildning och sysselsättning för unga människor i Europa. Initiativet lanserades 2010 och är en del av Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla. Läs mer här

Visste du att

Den nationella ungdomspolitikens två övergripande mål är att alla ungdomar ska ha verklig tillgång till välfärd & verklig tillgång till inflytande.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.

Åsa Claeson-Nordin

Samordnare: Kultur & Fritid och Arbetsmarknadspolitik

Mobil: 070-216 29 89