Kommunförbundet Västernorrland / Nyhet / Linnéa Gustafsson blev utsedd till Terminens handledare hösten 2022

Linnéa Gustafsson blev utsedd till Terminens handledare hösten 2022

Terminens handledare för hösten 2022 har utsetts – och priset kammades hem av Linnéa Gustafsson från Ånge Kommun.
– En socionomutbildning är en bra grund att stå på – men det är under den verksamhetsförlagda utbildningen som studenten får omsätta sina kunskaper till praktik och får en chans att bredda sina kunskaper inom ett visst område, samt att testa på om yrket passar en, säger Linnéa Gustafsson.

Cirka 25 socionomstudenter gör varje termin sin praktik, den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), i länet. Handledarna för studenterna har ett viktigt uppdrag, både gällande lärande och inspiration – varför en handledare varje termin som särskilt utmärkt sig utses till Terminens handledare. Syftet med priset är att uppmärksamma gott handledarskap och eleverna får själva nominera de handledare de anser förtjänar utmärkelsen.

Under en APT i mitten av mars överraskades Linnéa Gustafsson, biståndshandläggare inom stöd och omsorg på Ånge Kommun, med blommor och diplom samt ett stipendium på 3000 kronor – efter att ha fått utmärkelsen som Terminens handledare för socionomstudenter. Det är hennes elev Linnéa Formgren som nominerat henne, med motiveringen:

Linnéa representerar det sociala arbetet genom empatiskt bemötande mot både brukare och kollegor, samtidigt som hon har ett professionellt förhållningssätt. Hon visar på ett gott bemötande genom att se till alla likas värde, och gör aldrig någon skillnad på människor. (…) Hon har varit en inspirerande och stöttande handledare genom att visa att jag alltid är välkommen att ställa frågor, fråga efter hjälp, gett mig uppdrag som är anpassade till min nivå samt haft regelbunden handledning.

Linnéa Gustafssons egen upplevelse av socionomprogrammet är att det är en bra grund att stå på, men den är bred och går inte in på djupet i yrkesrollen. Det är under VFU:n som studenten får omsätta sina kunskaper till praktik och bredda kunskaperna inom ett visst område. Ur arbetsgivarens perspektiv, ges en eventuell kollega en riktigt bra introduktion.
– Om vi vill ha framtida kollegor måste vi alla hjälpas åt att ge studenter en bra introduktion till yrket. Det är inga lätta saker vi jobbar med och vi måste ge våra elever en bra start, så att de kommer vilja stanna i många år, säger Linnéa.

Hennes bästa tips till de som ska ta sig an handledaruppdraget framgent, är att ge studenten tid och inkludering i arbetsgruppen; se till att den veckoplanerade handledningen blir av, men hitta gärna tid till daglig handledning även om det bara blir en kortare stund. Den viktigaste faktorn för ett lyckat handledarskap är enligt Linnéa struktur – att förbereda sig och göra upp en plan för hela praktikperioden.
– Jag brukar tänka att praktikperioden är uppdelad i tre etapper: inledningen där studenten lär känna arbetsplatsen, kollegorna och arbetsuppgifterna. I mitten får studenten börja läsa på mer om rutiner, lagar och domar men också ta sig an egna, enklare uppgifter. Mot slutet bör studenten kunna ta ett ärende och handlägga det själv – under handledning, såklart.
Hon betonar också vikten av att hela arbetsgruppen inkluderar studenten, så denne får olika infallsvinklar kring yrket.

Förutom att guida och hjälpa sin elev, tar hon själv med sig saker från handledarskapet.
– Jag har själv lärt mig saker och utvecklats av att ta emot studenter. De kommer med ny information, nya idéer och teorier och en brinnande iver för yrket!

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.

Ina Strömberg

Utbildningssamordnare: Nationell administratör Yrkesresan Funk och regional administratör Yrkesresan Barn och unga

Mobil: 072-737 28 28