Kommunförbundet Västernorrland / Nyhet / Utbildningsprojekt för vårdpersonal igång – ska minska arbetsrelaterad ohälsa och öka välmående

Utbildningsprojekt för vårdpersonal igång – ska minska arbetsrelaterad ohälsa och öka välmående

Kompetensutveckling ska göra vård- och omsorgspersonalen i kommunerna friskare, gladare och mer motiverade. Nu går projektet HAV, Hållbart arbetsliv Västernorrland in i skarpt läge och det är de anställda som själva bestämmer vad de behöver för att öka sitt välmående.

– Det är kul att det är i gång nu! För oss är det viktigt att får bestämma innehållet, de är de verkliga proffsen på sig själva, säger Peder Berg, projektledare för HAV, Kommunförbundet Västernorrland.

Att hålla ihop ett helt arbetsliv, utan att bli utbränd, utsliten fysiskt och sjukskriven, det är viktigt för både individen, arbetsgivarna och samhället. Projektet Hållbart arbetsliv ska genom kompetensutveckling för medarbetare inom vård- och omsorg, ge utrymme och verktyg för personal att hitta sina egna vägar till ett hållbart arbetsliv.

Projektet står ut på så sätt att deltagarna har stor makt över innehållet. Många liknande projekt fokuserar på färdiga lösningar och har gärna ett smalt fokus, att om de anställda bara börjar träna, då blir allt bra och sjuktalen minskar.

 – Det är något som vi i projektet grovt förenklat kallat ”magmätarprojekten”. Visst kan de visa goda resultat, men ofta för en mindre grupp. Vi tror på att alla är unika och har olika förutsättningar för vad som minskar vardagsstressen. Det behöver heller inte handa bara om det fysiska, vi har till exempel sett att projekt där man startat kör har gett bättre resultat än ”börja-träna-projekten”, framför allt långsiktigt. Med det sagt säger vi inte att vi ska starta körkurser i HAV, personalen ska själva få vara med och bestämma vad som skapar hållbarhet just för dem, säger Peder Berg.

I projektet deltar 245 vård- och omsorgsanställda i Ånge, Sundsvall, Timrå, Härnösand och Sollefteå kommun. Projektet har precis gått in i genomförandefasen, vilket innebär att personalen fått gå en introduktion där de fått möjlighet att lämna in förslag på utbildningar de vill gå under projekttiden. Målet är att höjda kompetensen hos medarbetarna och minska ohälsan.

– Sjukskrivningstalen i Västernorrland är ett stort och komplext problem, det låter sig inte lösas med enkla lösningar i marginalerna. Jag tror det är viktigt att man har individen i fokus, det finns inga” one size fits all” – lösningar här, säger Peder Berg, projektledare för HAV, Kommunförbundet Västernorrland.

”Jämfört med mansdominerade yrkesgrupper får kvinnodominerade yrkesgrupper sämre förutsättningar för kompetensutveckling. Trots att kvinnodominerade yrken utsätts för hårt förändringstryck och har fysiskt och psykiskt påfrestande arbeten som i högre utsträckning skapar stress, förkortat arbetsliv och sjukskrivningar.”

Problembeskrivning i projektet HAV, Hållbart arbetsliv Västernorrland

Ovanstående problembeskrivning syftar projektet HAV till att ändra på.

– Vi vill se högre delaktighet. När jag frågat undersköterskor och vårdpersonal om de någon gång blir involverade verksamhetsutvecklingen, så är det många som upplever att de inte blivit det alls. Samtidigt kan andra yrkesgrupper hos samma arbetsgivare känna sig i högsta grad inkluderade. Det är samma arbetsgivare, men olika villkor, säger Peder Berg.

Projektet finansieras till 62 procent av Europeiska socialfonden och är avgränsat till tre områden, där delaktighet och verksamhetsutveckling är två och det tredje handlar om digitalisering.

— Vi har redan nu under introduktionen fått reda på att viss personal i projektet efter semestern kan ha fått två-tre nya system eller appar de förväntas använda. De har inte fått någon utbildning utan de får lära varandra. Sådant är väldigt vanligt inom branschen och det är något som man vet bidrar till att skapa teknikstress och arbetsrelaterad ohälsa. Det finns en uppsjö av forskning här att ta del av, varför inte sätta fingret på hur man skulle kunna jobba annorlunda med dessa frågor och inkludera alla anställda?, säger Peder Berg.


Läs mer om projektet Hållbart Arbetsliv Västernorrland

 

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.