Kommunförbundet Västernorrland / Nyhet / Varje år saknas elever efter sommarlovet

Varje år saknas elever efter sommarlovet

Sommaren lider mot sitt slut och efter ett, för många, härligt sommarlov börjar eleverna nu successivt återvända till skolbänkarna. Varje år saknas elever i klassrummen, som inte kommer tillbaka till skolan efter lovet. Du som jobbar inom skolan eller på andra sätt möter skolelever i din yrkesroll har en viktig uppgift när det kommer till att uppmärksamma elever som saknas efter lovet, som kan ha blivit eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

Risken för bortförande mot sin vilja ökar under de längre skolloven. Om en elev saknas efter lovet, finns en risk att hen blivit bortgift eller på andra sätt utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck. Det bästa är att observera tidiga tecken för att på så sätt undvika att planer sätts i verket, men om du efter sommarlovet uppmärksammar att en elev saknas, eller att någon visar tecken på att må sämre än innan lovet, är det viktigt att du agerar och slår larm.

Du som arbetar inom skolan kan anmäla din oro till socialtjänsten, och du som arbetar inom socialtjänsten bör agera på din och andras upplevda oro om en person. Om du misstänker brott ska du anmäla till polisen. För att inget barn som går i skolan ska glömmas bort eller försvinna, har kommunerna ett ansvar att ha ett system och rutiner för att kontrollera att alla barn är skolplacerade.

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck har noterat en ökning av antalet personer som riskerar för att föras bort eller som bekräftats vara bortförda. Genom att dela information om vilka skyldigheter och möjligheter som finns när en elev är saknas, kan vi tillsammans höja medvetenheten och förebygga risken för att barn ska föras bort. Därför har det vid olika tillfällen tagits fram informationsmaterial som går att sprida på din skola, arbetsplats eller i sociala medier.

Här kan du läsa mer och ladda ned informationsmaterial:
Informationsmaterial om det rättsliga skyddet mot hedersrelaterad brottslighet
När en elev saknas – möjligheter och skyldigheter
Statistik från nationella stödtelefonen visar på ökat antal bortförda

Tillsammans kan vi göra skillnad.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.