Kommunförbundet Västernorrland / Nyhet / Kompetensförsörjning – viktigt fokus på politiska samråd kring skol- och utbildningsfrågor

Kompetensförsörjning – viktigt fokus på politiska samråd kring skol- och utbildningsfrågor

Utbildningsområdet står inför stora utmaningar som kräver en effektiv och hållbar regional samverkan”, det säger Olle Åkerlund, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden i Sundsvalls kommun under ett politiskt samråd för ansvariga politiker och tjänstepersoner inom skola och vuxenutbildning. Han får medhåll av sin politikerkollega i Timrå, Lisbeth Eklund, även hon ordförande i Barn- och utbildningsnämnden. Två gånger om år träffas de som en del i det övergripande samverkansarbetet mellan kommunerna i Västernorrland.

Med tanke på kommande etableringar inom länet, vilket kommer att påverka alla kommuner i Västernorrland, så behöver utbildningsområdet samarbeta över gränserna för att tillsammans matcha utbildningsutbudet med det kommande behovet, både inom industrin och välfärdssektorn, menar Eklund.

Viktiga steg har tagits inom vuxenutbildningen
Kommunernas vuxenutbildning har redan kommit en bit på väg. Man har gemensamt tagit fram en avsiktsförklaring, i vilken man har prioriterat fyra regionala utvecklingsområden för komvux i länet. Bland annat kommer man att utreda möjligheterna att samverka kring gemensamma utbildningar och upphandlingar. Målsättningen är att arbeta långsiktigt och strategiskt för att skapa förutsättningar för en väl fungerande kompetensförsörjning i Västernorrland. Utredningsarbetet samordnas dels av Kommunförbundet Västernorrland, dels av Sollefteå kommun.

Lärarförsörjning en högaktuell fråga
De politiska samråden ordnas i form av presidiekonferenser, där alla kommuner är representerade. Den senaste konferensen ägde rum i Ånge 11 – 12 maj och handlade mycket om kompetensförsörjning, både med koppling till etableringar och dess påverkan på skola och utbildning, men också om försörjning av lärare. Lärarförsörjning är en högaktuell fråga där Skolverket menar att det behövs ytterligare 800 lärare och förskollärare som årligen examineras i Sverige för att möta behovet av nyutexaminerade. Med anledning av det var Anders Fällström, rektor på Mittuniversitetet, inbjuden till konferensen. Han berättade om MIUNs arbete kring frågan och samtalade även tillsammans med deltagarna om gemensamma utmaningar och möjligheter.

Lärdomar från Skellefteå kommun
Medverkade gjorde även Ana-Maria Stridsberg Deliv, skolchef i Skellefteå, som frikostigt delade med sig av hur Skellefteå kommun har arbetat med kompetensförsörjning, utifrån Northvolts etablering. Hon beskrev bland annat ”tre K:n” som en utbildningsförvaltning behöver ha koll på; Kapacitet för snabba omställningar, Kompetens som i kompetensutveckling och -växling och Kvalitet för att säkerställa likvärdiga förutsättningar.

Samverkan viktig förutsättning för framgång
Ånge stod som värdkommun för presidiekonferensen och de berättade bland annat om Bobergsgymnasiets utökade samverkan med grundskolan, som ett led i att höja gymnasiebehörigheten. Deltagarna fick även en uppdatering gällande Ånge kommuns arbete med att starta en resursskola. Ett annat viktigt samtalsområde var HälSam, den nya samverkansstrukturen mellan skola, socialtjänst och region som nu implementeras i Västernorrland. Kerstin Nordensson, skolchef på Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen i Sundsvall, hade en dragning om regional yrkesutbildning och gav ett gott exempel på hur Sundsvalls vuxenutbildning har arbetat med marknadsföring. Genom att tänka nytt och samverka mer strategiskt med arbetsgivare har man lyckats öka antalet sökande från cirka fem personer till över 100, gällande en av sina utbildningar.

Kommunförbundets utbildningssamordnare ansvarar för det praktiska genomförandet av presidiekonferenserna och planerar programmet tillsammans med en arbetsgrupp bestående av politiska företrädare.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.

Anna Tenevall

Samordnare: Utbildningsområdet

Mobil: 073-676 01 02