Kommunförbundet Västernorrland / Våra skrivelser / Nationell samordnare möter offentliga och ideella aktörer angående utsatta EU-medborgare

Nationell samordnare möter offentliga och ideella aktörer angående utsatta EU-medborgare

Utsatta EU-medborgare som försörjer sig genom tiggeri är sedan några år tillbaka en vanlig syn på gator och torg som väcker många frågor. Merparten kommer från Rumänien eller Bulgarien, många är fattiga romer som lever i utsatthet även i hemländerna. Det är en komplex fråga att hantera för såväl kommuner som humanitära organisationer.

Redan 2015 bjöd Kommunförbundet Västernorrland in till ett dialogmöte för att diskutera frågan om utsatta EU-medborgare. En tydlig önskan från deltagarna var ökad samverkan och kunskapsutbyte. Detta realiseras nu genom EU-projektet Make sense som arbetar med sociala insatser för utsatta EU-medborgare.

Projektet arrangerar en kunskapsdag på Vårsta Diakonigård onsdag 5 april. Länsstyrelsen Stockholms nationella samordnare Claes-Ling Vannerus deltar under konferensen för att beskriva sitt uppdrag och de intryck han samlat på sig efter möten med ett hundratal kommuner. Deltar gör även Mia Hemmestad, utredare vid SKL som förtydligar SKL:s juridiska ställningstaganden i frågan.

Dessutom föreläser Mats Åberg, tidigare ambassadör i Rumänien och Moldavien, från Nätverket för utsatta EU-medborgare samt Andreas Pettersson, forskare i socialrätt vid Umeå universitet. Dagen bjuder också på aktuell forskning, lokala exempel samt erfarenheter från projektet Make sense. Kunskapsdagen riktar sig till berörda politiker, tjänstepersoner samt frivilligorganisationer. Kommunerna i Västernorrland arbetar, både själva och tillsammans med ideella organisationer, med olika typer av stödinsatser.

– Det är fortfarande en aktuell fråga för regionen och flera av våra kommuner. Vilka åtgärder kan och bör kommunerna vidta och hur kan vi samverka med civilsamhället? Frågorna är komplexa så det finns ett behov av att träffas och utbyta erfarenheter, säger Aurora Lindberg, direktör, Kommunförbundet Västernorrland.

Kommunförbundet Västernorrland driver sedan hösten 2015, tillsammans med tre kommuner och ideella aktörer, projektet Make sense – Social inkludering och egenmakt för utsatta EU-medborgare i norra Sverige. I Sundsvall, Örnsköldsvik och Umeå har mötesplatser för utsatta EU-medborgare öppnats, bemannade med samordnare och språkkunniga brobyggare.

– Vi erbjuder hälsofrämjande och samhällsorienterande insatser samt individuell rådgivning på projektets mötesplatser. Övrig tid genomförs uppsökande verksamhet. Våra erfarenheter ska spridas till övriga kommuner och kunskapsdagen blir ett startskott för det arbetet, säger Sara Selmros, projektledare för Make sense.

Pressmeddelande-Kunskapsdag-Utsatta-EU-medborgare-170405

Tid och plats:

Onsdag 5 april, Vårsta diakonigård, Lönegrensgatan i Härnösand. Efter kunskapsdagens slut kl 14.00-14.30 finns möjlighet för media att ställa frågor till medverkande.

Mer information:

Kontakta Sara Selmros, projektledare Make sense, på e-post sara.selmros@kfvn.se eller telnr 073-054 90 27.

För frågor under onsdagen ring Aurora Lindberg, telnr 070-580 33 38.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.