Kommunförbundet Västernorrland / Nyhet / Kommunförbundet Västernorrland har kartlagt innovationen i glesbygd – deltar i internationellt projekt

Kommunförbundet Västernorrland har kartlagt innovationen i glesbygd – deltar i internationellt projekt

Många länder inser vikten av att öka innovationsförmågan i glesbygd. I projektet INNOCAP har fyra länder deltagit i en gemensam förstudie som kartlagt deltagarländernas kapacitet till innovation inom offentliga sektorn.
– Vi behövde få en bild av hur alla ligger till för att veta vilka utvecklingsområden som finns, säger Osman Saidabdala, projektledare Kommunförbundet Västernorrland.

Förstudien för INNOCAP har gjorts i samarbete mellan fyra länder, Sverige, Finland, Canada och Irland, med ledning av ERNACT (European Regions Network for the Application of Communications Technology). Projektet genomförs inom det geografiska området Interreg Northern Periphery and Arctic. Liknande projekt finns för andra regioner i världen.

Målet är att ta fram ett innovationsutbyggnadsprogram i huvudprojektet. Något som sedan ska stimulera landsbygdskommuner till att bli mer innovativa.

– Det gör vi utifrån fyra dimensioner, kompetensen, digital teknologi, nya leverandmodeller och upphandling av innovativa lösningar, säger han.

Det innebär i praktiken att projektgruppen i förstudien inledningsvis har tittat på vilken kompetens som finns inom offentlig sektor, vilken teknik man redan använder sig av, möjligheterna att skräddarsy lösningar tillsammans med leverantörer, samt hur man upphandlar rätt.

– Den här typen av samarbeten gynnar våra kommuner, förutom att vi får utvecklingsmedel kan vi lära oss av hur andra länder tacklar samma slags utmaningar som vi har här, säger Osman Saidabdala.

Underlätta för offentlig sektor i glesbygd
Tanken är att det ska leda till ökad kunskap i regionerna för att de ska kunna möta de utmaningar som uppstår när offentliga verksamheter behöver ställa om till ett mer digitalt samhälle. Något som är särskilt utmanande i glesbygd där både avstånden kan vara långa, kombinerat med begränsade resurser. Efterfrågan på tjänster med hög kvalitet och hållbarhet ökar.

I Västernorrland har Örnsköldsvik kommuns digitaliseringsavdelning deltagit i förstudien, tillsammans med projektledaren från Kommunförbundet Västernorrland.

– Jag ser fram emot ett internationellt samarbete och att vårt län hamnar på den internationella banan och får vara med och påverka, säger Osman Saidabdala.

Projektansökan är nu inlämnad och förhoppningen är att medlemsländerna nu utifrån sina fynd, ska få starta i gång huvudprojektet.

Läs mer om projektet och förstudien

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.