Kommunförbundet Västernorrland / Nyhet / Utbildningsplattform ska öka kvaliteten i socialtjänsten: ”Nu får vi relevant information samlat på ett ställe”

Utbildningsplattform ska öka kvaliteten i socialtjänsten: ”Nu får vi relevant information samlat på ett ställe”

Den bästa tillgängliga kunskapen inom socialtjänstfrågor ska nu samlas i en enda, efterlängtad utbildnings- och läroplattform. I höst får de som jobbar inom området barn- och unga tillgång till plattformen.
– Det ska finnas filmer, poddar, texter, de senaste lagtexterna, ja allt man behöver för att bli tryggare i sin roll, säger Jessica Eriksson, utbildningsledare inom VFU, Verksamhetsförlagt lärande, Kommunförbundet Västernorrland.

De som jobbar inom socialtjänsten blir ständigt överösta med ny information från alla möjliga håll och det är svårt för de yrkesverksamma att veta vad de behöver veta och att den information de får är kvalitetssäkrad. Därför är den nya digitala plattformen för lärande välkommen.

– Det är hittills 241 kommuner som anslutit sig, samtliga kommuner i Västernorrland är med, säger Jessica Eriksson.

I plattformen kommer det under sju år att produceras olika yrkesresor som passar yrkesområden inom socialtjänsten, som LSS, äldreomsorg, missbruk och beroende. Men först ut är yrkesresan för de som jobbar med myndighetsutövning för barn- och unga inom socialtjänsten. Det finns också olika ingångar beroende på var deltagaren står i yrkeslivet.

– Det finns ny, van och erfaren som ingång. Tanken är att det ska finnas kunskap för alla, där de som är erfarna regionalt hjälper de som är nya, vilket innebär ett samarbete mellan kommunerna också, säger hon.

För de mer erfarna kommer externa föreläsare och ny forskning att tas in och det kommer att öka kompetensen och känslan av trygghet hos alla som arbetar inom detta komplexa yrkesområde, oavsett om man är ny eller erfaren. De som använder sig av plattformen ska kunna hitta all information de behöver där och de ska veta att den är korrekt. Den riktar sig inte bara till personal, utan även till chefer och arbetsledare.

– Med ökad kompetens och trygghet för alla som jobbar inom yrket blir det bättre även för invånarna. Kvaliteten blir högre i mötet mellan socialtjänstens medarbetare och invånaren, säger hon.

 

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.