Kommunförbundet Västernorrland / Nyhet / Projektet HAV kickstartar hösten med utbildning i förflyttningsteknik

Projektet HAV kickstartar hösten med utbildning i förflyttningsteknik

Den 4 oktober genomförde projektet HAV – Hållbart arbetsliv Västernorrland, den första av fem utbildningstillfällen i förflyttningsteknik. Sundsvalls kommun var först ut – och på äldreboendet Lindgården tog Lena Unger och Susanna Nordin emot ett gäng glada HAV-deltagare och gav dem teoretisk såväl som praktisk kunskap i förflyttningsteknik.

Lena och Susanna jobbar på Timrå kommun och har utbildat vårdpersonal i förflyttningsteknik sedan 2012 – med syftet att de oundvikliga förflyttningarna ska bli så skonsamma som möjligt för både patienter och personal. Med rätt teknik vid förflyttningar blir arbetet enklare, och patienten får en mer bekväm upplevelse – i en situation som annars kan förknippas med bland annat ovisshet och smärta.

Utbildningen inleddes med en kortare teoretisk genomgång, om bland annat tryckpunkter, teamkänsla och bemötande av både patienter och varandra – delar som alla påverkar hur smidig och effektiv en förflyttning blir. Efter den teoretiska genomgången fick deltagarna själva testa på de tekniker som Lena och Susanna visat; som gav en och annan aha-upplevelse.

– Det mest intressanta med den här utbildningen var att få ta del av nya tekniker och verktyg, till exempel hur man jobbar med tryckpunkter. Jag har tidigare fått lära mig att sängen ska vara i midjehöjd och har alltid jobbat så, men fick lära mig idag att om sängen är lägre är det enklare att lätta på de tryckpunkter som förenklar själva förflyttningen, säger Linda Bergman som jobbar på Lindgårdens korttidsboende i Sundsvall.

Ulrika Wiklund och Linda Bergman testar på skonsamma sängförflyttningar.

Att använda rätt teknik är grundbulten för skonsamma förflyttningar. Det kan handla om att reglera sänghöjden, göra små skiftningar i hur man står eller håller ett lakan vid förflyttning i sängen. Det kan också handla om att börja använda nya, mer skonsamma, hjälpmedel – någonting som dagens deltagare fick testa på. När Susanna visade hur mycket enklare och smidigare på- och avtagning av ett par tighta stödstrumpor kan bli med en så kallad segelduk, gick ett förvånat och uppmuntrande sus genom lokalen. Det viskades mellan varandra: ”Det är helt otroligt” och ”Det här måste vi börja med”. Att nyttja nya verktyg och hjälpmedel är både kostnadseffektivt och minskar påfrestningar på kroppen.

Susanna och Lena var själva nöjda med det första utbildningstillfället, och poängterade att en del av syftet med utbildningen är att medarbetarna ska göra någonting tillsammans som grupp och ha kul med varandra. Att göra den här typen av saker tillsammans stärker teamkänslan och det egna självförtroendet – som i sin tur också kommer underlätta samarbetet vid bland annat förflyttningar. Att ha ett öppet och fungerande samarbete mellan varandra som personal kommer bidra till mer trygghet hos patienten.

– Det är bra att vi kan lära oss av varandra, mellan kommunerna. Den kunskap vi får här i vår kommun kanske är en annan jämfört med vad andra kommuner får lära sig. Det är nyttigt och bra att få andra infallsvinklar om hur man kan jobba och vad man ska och kan tänka på i olika situationer, avslutar Linda Bergman.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.