Kommunförbundet Västernorrland / Nyhet / Pressmeddelande: Digitalisering i Örnsköldsviks kommun ger stora positiva effekter

Pressmeddelande: Digitalisering i Örnsköldsviks kommun ger stora positiva effekter

Pressmeddelande 2018-05-17

Ett aktivt arbete med digitalisering och e-utveckling inom Örnsköldsviks kommun har gett ökad effektivitet och förbättrad service till medborgarna. Effektiviseringen värderas till drygt fem miljoner kronor. Det visar en ny analys av kommunens e-tjänster.

Digitaliseringen har gett snabbare handläggning, bättre underlag för beslut och ökad tillgänglighet. Effektanalysen är en del i kommunens arbete med att ta fram och utvärdera digitala tjänster tillsammans med andra kommuner i det regionala projektet e-Samverkan. Slutsatserna kan nu användas för att ytterligare snabba på utvecklingen av digitala lösningar i kommunen.

– Det här visar att Örnsköldsviks kommuns satsning på digitala lösningar är helt rätt, säger Jens Danielsson, IT-chef Örnsköldsviks kommun. Vi kommer att dra nytta av utvärderingen nu när vi fortsätter vårt arbete med att effektivisera olika processer. Förhoppningen är att även andra kommuner kan ta del av det vi lyckats med och att det skapar ringar på vattnet i det arbete som redan pågår inom digitalisering i regionen.

Förutom de rena effektiviseringar som skett, finns även förbättringspotentialer inför framtida satsningar. Det handlar till exempel om tekniska funktioner, som automatiska påminnelser för både medborgare och personal. Eller att helt enkelt att få medborgarna att i högre grad använda de digitala tjänsterna.

– Det här resultatet visar delvis vad vi ska prioritera framöver, säger Jens. Som kommun behöver vi använda skattemedlen på ett så effektivt sätt som möjligt och digitaliseringen är nödvändig för att klara av vårt uppdrag i framtiden. Många kommuninvånare förväntar sig också att vi ska kunna erbjuda service på ett mer tillgängligt sätt.

Utvärderingen har gjorts i samarbete med Kommunförbundet Västernorrland och EU-projektet Interreg ERUDITE som syftar till att utveckla landsbygden med nya innovativa digitala tjänster och samtidigt dra nytta av den potential som snabba bredbandsnät kan ge. Metoden som använts består av effektberäkningar tillsammans med djupintervjuer och datasammanställning. Jennie Olofsson, projektledare på
Kommunförbundet Västernorrland:

– Genom analysen har vi tagit tillvara på den kunskap och erfarenhet som finns hos kommunens medarbetare för att på så vis kunna göra ännu bättre digitala tjänster framöver. Det är en stor fördel att metoden bygger på att involvera de som dagligen använder tjänsterna.

Utvecklingen av digitala tjänster i Örnsköldsviks kommun fortsätter nu i oförminskad takt inom kommunens olika verksamheter. Utvärderingen är gjord på digitala tjänster inom exempelvis omsorg, vård, skola och administration.

Ladda ned rapporten

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.