Kommunförbundet Västernorrland / Våra skrivelser / Kampanjvecka för digital delaktighet i samhället

Kampanjvecka för digital delaktighet i samhället

Måndag den 27 mars startar Get online week, en kampanjvecka med syftet att få fler människor att känna sig bekväma med internet och e-tjänster. Många organisationer i länet som vill bidra till ökad digital delaktighet radar upp aktiviteter på kommunernas bibliotek!

Get online week är en europeisk kampanjvecka där myndigheter, bibliotek och privata organisationer arrangerar aktiviteter med fokus på digital delaktighet. I Sverige koordineras kampanjen av Digidelnätverket. Målet med veckan är att hjälpa ovana internetanvändare att komma igång med användandet och även att ge vana användare möjlighet att stärka sin digitala kunskap.

I år har kampanjen tre teman:

  • Cybersäkerhet. Att använda internet och hantera sin digitala identitet på ett säkert sätt.
  • E-tjänster. Kunskap om hur man använder myndigheternas och bankernas e-tjänster.
  • Arbete och entreprenörskap. Möjligheten att skapa sin egen framtid genom att hitta nya jobb och starta företag.

Jennie Olofsson, bibliotekskonsulent med inriktning medier och tillgänglighet vid Landstinget Västernorrland:

– Det är sjunde året i rad som Västernorrland deltar i Get online week. Det finns flera olika aktiviteter vid kommunbiblioteken att ta del av. Vi som arbetar vid länsbiblioteket Västernorrland är med och arrangerar – och även personal från kommunerna finns på plats, till exempel genom projektet eSamverkan. Digital delaktighet är en jätteviktig fråga, inte minst bland de äldre i befolkningen.

Ett urval av aktiviteterna som arrangeras; Lär dig svenska med appar, Boka resan digitalt, Sant och falskt på internet, Köp och sälj på internet, Starta webbutik, Kommunala e-tjänster, Vart är vi på väg? – Ett politiskt samtal om framtidens arbetsmarknad och kompetensbehov. För mer information om vad som händer på länets olika bibliotek under kampanjveckan, klicka dig vidare på:

Get online week har arrangerats varje år sedan 2010 och sköts på internationell nivå av organisationen Telecentre Europe. Sedan starten har kampanjen nått ut till mer än 900 000 personer i 34 europeiska länder. För mer information om veckan, besök digidel.se.

Pressmeddelande-GOW-2017

För mer information

Kontakta Fredrik Kjellman Ölmerud, 072-521 14 30
fredrik.kjellman-olmerud@kfvn.se

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.