Kommunförbundet Västernorrland / Nyhet / Gemensamt jobb för säkrare praktikplatstillgång

Gemensamt jobb för säkrare praktikplatstillgång

Sjuksköterskestudenterna på Mittuniversitetet har varje år praktik för att göra en del av utbildningen på plats bland medarbetare och patienter i vården. Mittuniversitetet, Kommunförbundet Västernorrland och Region Västernorrland har nu för första gången ingått ett gemensamt avtal vad gäller formerna kring de här verksamhetsförlagda utbildningsplatserna, VFU.

– Vi jobbar nu långsiktigt och tillsammans för att se till att vi varje år ska ha praktikplatser till alla studenter. De är våra framtida anställda och vi behöver fler medarbetare i hälso- och sjukvården, säger Åsa Bellander, regiondirektör Region Västernorrland.

Tre aktörer – ett mål

Förutom det nya gemensamma trepartsavtalet med Mittuniversitetet har länets kommuner och regionen nyligen anställt en gemensam administratör för VFU. Administratören får en bra överblick och kontakterna mellan vårdenheterna och Mittuniversitetet blir enklare.

Carina Magnusson är utvecklingssamordnare på Kommunförbundet Västernorrland och hon upplever att parterna kommit varandra närmare och nu har en tydligare dialog kring vad som förväntas.
– Vi har alla ett länsperspektiv där möjligheten att erbjuda sjukvård till våra invånare är det gemensamma och långsiktiga målet med VFU-arbetet. Vi är alla viktiga kuggar som inte klarar oss utan varandra, säger Carina Magnusson.

VFU är utbildning på plats i vården

Det är under termin två, fyra, fem och sex på den treåriga sjuksköterskeutbildningen som Mittuniversitetets studenter gör praktik ute hos vårdgivare. Praktikperioderna ska ha olika vårdnivåer och termin sex görs i regel på sjukhus eller på särskilda boenden.
I vår är det 53 blivande sjuksköterskor som är inne på sin sista utbildningstermin på Mittuniversitetet. De kommer att ha VFU-plats på sjukhusen i Sundsvall och Sollefteå samt på särskilda boenden i Härnösand, Örnsköldsvik och Sundsvall. Nytt för den här terminen är att Mittuniversitetet godkänt att även Rättspsykiatriska regionkliniken tar emot studenter som går termin sex, då vårdnivån där uppfyller kursens lärandemål.

Fortsatt jobb

Ledningarna på Mittuniversitetet, regionen och kommunerna har alla viljan att öka antalet VFU-platser ytterligare. Anders Fällström är rektor på Mittuniversitetet.
– Våra utbildningar ska fortsätta vara relevanta för samhällets behov. Arbetet med att säkerställa VFU-platser hos kommuner och region behöver fortgå i god samverkan så att vi på sikt kan göra fler platser på sjuksköterskeutbildningen möjligt, säger Anders Fällström. Det är viktigt för hela vård- och omsorgssektorn i Sverige.

Carina Magnusson, utvecklingssamordnare Kommunförbundet Västernorrland, Åsa Bellander, regiondirektör och Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.

Carina Magnusson

Utvecklingssamordnare: Äldreomsorg och Hälso-/sjukvård

Mobil: 070-570 56 98