Kommunförbundet Västernorrland / Våra skrivelser / Vår nya förbundsdirektör Charlotte Sandelius är på plats

Vår nya förbundsdirektör Charlotte Sandelius är på plats

Nu lämnar vår tf direktör Sirpa Virtanen över stafettpinnen till Charlotte Sandelius som kliver in som ledare för ett Kommunförbund i ständig utveckling.

– Det ska bli riktigt roligt, spännande och utmanande att ta mig an det här jobbet, säger Charlotte, som nu börjar sitt arbete som förbundsdirektör för Kommunförbundet Västernorrland.

Samverkan mellan kommunerna en viktig byggsten i verksamhetsutvecklingen

– Det är en spännande tid att verka i, säger Charlotte. Inte minst när det gäller kommunernas potential att ta tillvara ny teknik, nya arbetssätt och medarbetarnas idékraft. Samverkan inom till exempel digitalisering kan ge stora värden på många olika sätt vilket också gör att fler och fler samverkansprojekt bedrivs tillsammans med kommunerna.

Charlotte Sandelius kommer närmast från ett arbete som HR-chef för Statens tjänstepensionsverk. Där har hon ansvarat för myndighetens ledningsstöd inom arbetsgivarpolitik, kulturutveckling och kompetensförsörjning. Hon har också arbetat som HR-direktör inom Sundsvalls kommun och som verksamhetschef på CSN.

– Jag har i min roll som HR-chef och verksamhetschef alltid på olika sätt arbetat med verksamhetsutveckling tillsammans med chefer och medarbetare. Min erfarenhet är att ju större utmaningar vi har, desto viktigare blir samarbetet, relationerna och den gemensamma viljan. Med det som utgångspunkt känns det extra roligt och stimulerande att få detta uppdrag att tillsammans med Kommunförbundets medarbetare arbeta med att stödja verksamhetsutvecklingen för Västernorrlands kommuner, säger Charlotte. Med vårt samordnande uppdrag kan vi stärka kommunernas förutsättning för utveckling.

190806-Ny-direktor-pa-plats_

För mer information:

Charlotte Sandelius
070-365 71 57
charlotte.sandelius@kfvn.se

Sirpa Virtanen
070-320 85 41
sirpa.virtanen@kfvn.se

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.