Kommunförbundet Västernorrland / Nyhet / Västernorrländska kommuners intressen lyftes på styrelsemöte i Bryssel: ”Viktigt att vara med innan beslut som påverkar oss tas”

Västernorrländska kommuners intressen lyftes på styrelsemöte i Bryssel: ”Viktigt att vara med innan beslut som påverkar oss tas”

North Sweden European Office, NSEO är Norrlands representation i Bryssel. I veckan har styrelsen för NSEO besökt Brysselkontoret och arbetat i workshop kring kompetensförsörjningsutmaningen i norr, samt för att hålla styrelsemöte.
— En viktig fråga som lyftes från kommunförbunden i norr var att NSEO behöver bevaka och påverka frågor som berör kommunernas välfärd, säger Charlotte Sandelius, förbundsdirektör Kommunförbundet Västernorrland.

NSEO ägs av regioner, kommuner, näringslivsorganisationer och universitet i norra Sverige. Syftet med att ha ett kontor på plats i Bryssel är att aktivt på EU-nivå kunna bevaka och påverka frågor som kan komma att beröra oss i norra Sverige.

Många EU-utredningar blir lagar som påverkar kommunerna i norr. Ett exempel är avloppsdirektivet som nu får stor påverkan på kommunernas vatten- och avloppsverksamheter, samt förpackningsdirektivet som lägger insamlingsansvaret på kommunerna.

— EU fattar många beslut som påverkar oss, ibland i hög grad och med stora konsekvenser. Det är svårt att påverka när besluten redan är fattade, vi kan inte förvänta oss att ändra resultatet om vi inte är med och spelar matchen, säger Charlotte Sandelius.

EU:s lagar påverkar oss
Många av de intressen som lyfts av NSEO på EU nivå handlar om grön energi och näringslivsfrågor, frågor som är mycket viktiga för oss i norr. Exempel på detta är EU:s gröna giv ”Fit for 55” som är en av EU:s störta lagstiftningspaket som ska säkerställa de klimatmål som rådet och Europaparlamentet enats om.

Men kommunerna är nu intresserade av att NSEO ska lyfta upp välfärdsfrågorna mer på EU-kartan. Det blir särskilt viktigt inför nästa nya EU-utredning: EU Health union – paketet, som går ut på att bygga upp en stark europeisk hälsounion, där alla EU-länder förbereder sig och tillsammans reagerar på hälsokriser.

— Det är bra att näringslivsfrågor lyfts mycket, de är viktiga för utvecklingen i norr, men även välfärdsfrågor är viktiga. Ett tydligt exempel på det är dygnsvilan och upphandlingslagstiftningen som har direkt påverkan på verksamheterna. EU-beslut som påverkar välfärdssektorn kan få stora konsekvenser för kommunernas och regionernas möjlighet att klara välfärdsuppdraget, säger Charlotte Sandelius.

Kommunförbundet Västernorrlands önskan om att lyfta välfärdsfrågor högre på agendan stöttades av Norrbottens kommuner, och Jämtlands kommunförbund.

Givande besök
Under besöket i Bryssel fick styrelsen också delta i Europeiska veckan för regioner och städer, som organiserades av NSEO tillsammans med Brysselkontoren för nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) samt Scotland Highlands och Islands Enterprises. De fick också delta i en liveworkshop på temat: ”Kompetens för den gröna omställningen: Attrahera, behålla och omskola kompetens i glesbefolkade områden” som genomfördes tillsammans med en panel med representanter från den politiska, privata och offentliga sektorn från de nordliga glesbefolkande områdena. En intressant och uppskattad omvärldsbeskrivning gavs också från EU-parlamentariker Erik Bergkvist och Nils Christian Sørheim Nielsen från Nord Norges brysselkontor.

— Det var två mycket späckade, men givande dagar på plats i Bryssel och vi kommer hem med ny kunskap att dela med oss av till våra medlemskommuner, säger Charlotte Sandelius.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.