Kommunförbundet Västernorrland / Våra skrivelser / Peder Björk ny ordförande för Kommunförbundet Västernorrland

Peder Björk ny ordförande för Kommunförbundet Västernorrland

En ny styrelse har valts för Kommunförbundet Västernorrland under förbundsmötet i Härnösand den 4 april. I och med det tar Peder Björk, kommunalråd i Sundsvalls kommun, nu över ordförandeskapet i kommunernas länsgemensamma intresseorganisation.

– Det är jätteroligt att jag fått förtroendet som ordförande i styrelsen. Kommunförbundet Västernorrland spelar en viktig roll genom att vara en drivande och samlande kraft för utvecklingsarbetet i våra kommuner. Västernorrlands kommuner har många gemensamma utmaningar där vi behöver bedriva utveckling och påverkansarbete på både regional och nationell nivå, säger Peder Björk.

Kommunförbundet bidrar till Västernorrlands välfärd

Kommunförbundet Västernorrland fortsätter nu sitt utvecklingsuppdrag som genomförs tillsammans med kommunerna. Utvecklingsarbetet bedrivs inom flera olika verksamhetsområden, exempelvis socialtjänst, digitalisering, skola & arbetsliv och energieffektivisering. I uppdraget ingår att driva samverkan, projekt, arrangera konferenser och bevaka kommunernas intressen. Detta görs både på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Utvecklingsarbetet genererar många goda resultat som bidrar till välfärden i Västernorrlands län.

Peder-Bjork-ny-ordforande-for-Kommunforbundet-Vasternorrland

För mer information:

Sirpa Virtanen, tillförordnad direktör
070 – 320 85 41
sirpa.virtanen@kfvn.se

Peder Björk, ordförande Kommunförbundet Västernorrland
060 – 19 13 65
peder.björk@sundsvall.se

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.