Kommunförbundet Västernorrland / Kurser / MI – Motiverande samtal

MI – Motiverande samtal

Sista anmälningsdag: Senast 7 dagar innan första kurstillfället

Region Västernorrland har upphandlat utbildningarna i motiverande samtal från Ålsta Folkhögskola. MI är en samtalsmetod och ett förhållningssätt med dokumenterad effekt på motivationsdelen av en förändringsprocess. MI används i många olika sammanhang där det handlar om att hjälpa människor till en förändring på deras egna villkor. Det är en empatisk och följsam samtalsstil med mål att stärka personens egen motivation att uppnå förändring.

 • MI upplevs ofta som hjälpsamt både av personal och patient/klient/elev.
 • MI rekommenderas i nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.
 • MI ger förutsättningar för att skapa delaktighet.
 • MI hjälper att se möjligheter i svåra situationer.
 • MI kan fungera som ett verktyg när klienter behöver hjälp att finna motivation att: följa ett behandlingsprogram, göra en livsstilsförändring eller ta ansvar för sin livssituation.

Vem passar denna utbildning för?

Utbildningen passar dig som jobbar med människor och vill utöka din kommunikativa förmåga och hjälpa andra att hitta sin egen motivation till förändring.

Grundutbildning 1+1 dag

Utbildningen omfattar 1+1 dag och du behöver inte ha några förkunskaper om MI för denna utbildning. I utbildningen får du en grundläggande orientering om MI-teorier och du får tillfälle att öva dina nya färdigheter på ett sådant sätt att du redan efter dag 1 av utbildningen kan praktisera MI i ditt arbete.  Mellan dag 1 och dag 2 gör du en hemuppgift som blir en viktig del av dag 2. Efter utbildningen kan du praktisera MI på en grundläggande nivå.

Fördjupningsutbildning 1+1 dag

Utbildningen omfattar 1+1 dag och kräver att du har förkunskaper motsvarande grundutbildningen. I denna fördjupningsutbildning får du tillfälle att fördjupa dina teoretiska kunskaper om MI och träna samtalsfärdigheter för att du bättre skall kunna utöva MI i ditt arbete. Mellan dag 1 och dag 2 gör du en hemuppgift som innebär att du praktiskt övar dina MI-färdigheter och dag 2 använder du hemuppgiften för att träna feedback.

Utbildningsdatum våren 2024

Vi erbjuder grund- och fördjupningsutbildning i MI på plats i Sundsvall och Örnsköldsvik samt digitalt via vår lärplattform.

Anmälan

Anmälan sker via e-post till: alsta.sundsvall@rvn.se senast 14 dagar innan aktuellt utbildningstillfälle. De uppgifter du behöver bifoga är:

 • Önskat utbildningstillfälle/kurskod
 • För- och efternamn
 • E-postadress
 • Fakturauppgifter samt kostnadsställe/fakturareferens
 • Eventuell specialkost
 • Vid digital utbildning behöver vi även en postadress dit vi kan skicka kursbok och certifikat

Avbokning sker via e-post till: alsta.sundsvall@rvn.se senast 7 dagar innan aktuellt utbildningstillfälle. Ej avbokad plats senast 7 dagar innan aktuellt utbildningstillfälle debiteras med hela deltagaravgiften.

Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta kursansvarig:
Annika Henriksson
E-postadress: annika.henriksson@rvn.se

Läs mer om utbildningen på Ålsta folkhögskolas: webbplats 

Kommande kurstillfällen:

DatumTidPlatsAnmälan
17/1 + 31/1 grund (kurskod 24-02) Sundsvall Mejlanmälan (ange kurskod)
7/2 + 21/2 grund (kurskod 24-03) Sundsvall Mejlanmälan (ange kurskod)
14/2 + 28/2 grund (kurskod 24-04) Sundsvall Mejlanmälan (ange kurskod)
20/3 + 3/4 grund (kurskod 24-06) Sundsvall Mejlanmälan (ange kurskod)
22/5 + 5/6 grund (kurskod 24-08) Digital distans Mejlanmälan (ange kurskod)
29/5 + 12/6 grund (kurskod 24-09) Sundsvall Mejlanmälan (ange kurskod)
13/3 + 27/3 grund (kurskod 24-05) Digital distans Mejlanmälan (ange kurskod)

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.