Kommunförbundet Västernorrland / Kurser / Utbildning i HAP, Haschavvänjningsprogrammet

Utbildning i HAP, Haschavvänjningsprogrammet

Sista anmälningsdag: 16 november 2022

HAP är en kognitiv metod för att behandla personer med cannabismissbruk. Den passar för personer som har rökt cannabis så pass länge eller mycket att de kan känna igen att de fått försämrade tanke- och minnesfunktioner.

Programmet är uppbyggt efter hur en person mår och fungerar efter en tids cannabisrökning och vad som händer i kropp, psyke och på ett socialt plan när man slutar. Det tar ca 6-8 veckor, uppdelat på 18 sessioner, och är uppdelat i tre steg som alla griper in i varandra.
Programmet genomförs individuellt, tar sin start i att behandlare och klient har bedömt att insatsen är adekvat samt att klienten har bestämt sig för att vara drogfri under den tid han eller hon deltar i programmet. En fortsatt behandlingskontakt ska också kunna erbjudas efter avslutat program.

Teoridelen av utbildningen hålls under tre tillfällen då en grund ges för att sätta igång med HAP-programmet. Mellan dag 2 & 3 börjar man arbeta praktiskt med programmet. Därefter ingår metodstöd vid fyra halvdagar som fokuserar på det egna arbetet.

Målgrupp

Behandlare inom socialtjänst som ska arbeta med haschavvänjningsprogram (HAP).

Utbildare

Gunilla Persson, Behandlare, Behandlingsteamet, Örnsköldsvikskommun, HAP utbildare

Läs mer

Läs mer information om utbildningen och Haschavvänjningsprogrammet

Haschavvänjningsprogrammet
Utbildning i HAP 2022

Anmälan

Denna kurs har redan avslutats och du kan tyvärr inte anmäla dig till den. Håll utkik efter våra aktuella kurser!

Kommande kurstillfällen:

DatumTidPlatsAnmälan
2022-03-24 09.00-12.00 Digitalt Anmäl dig här
2022-07-12 10.00-11.00 Sambiblioteket/Härnösands bibliotek, Universitetsbacken 3, Härnösand Anmäl dig här

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.

Inger Lind

Administratör, service och support

Mobil: 070-229 86 96