Deltagarportal HAV

Projektet Hållbart Arbetsliv Västernorrland är till för dig som jobbar inom kommunal vård och omsorg i Västernorrland. Du som deltagare i projektet har möjlighet att delta i kostnadsfria utbildningar som syftar till att stärka dig som medarbetare.

Hållbart Arbetsliv är ett kompetensutvecklingsprojekt i samverkan mellan Kommunförbundet Västernorrland, Ånge, Sollefteå, Timrå, Härnösands och Sundsvalls kommun. Målet är att stärka kompetensen hos anställda utifrån arbetsmarknadens och arbetsplatsens behov och därigenom bidra till sänkta sjuktal, att stärka individers anställningsbarhet och attraktivitet på arbetsmarknaden. Socialfonden finansierar 67 procent.

Inrapportering av tid i ESF:s aktivitetsportal

Varje gång du genomgått en aktivitet/utbildning så måste du som deltagare rapportera in din tid till EU, det gör du i ESF:s aktivitetsportal. Följ instruktionerna i det e-postmeddelande du fått med inloggningsuppgifter. Stöter du på problem kan du titta på filmen nedan för instruktion om hur det går till. Behöver du fortfarande hjälp efter det?

Kontakta:

Peder, projektledare 070-274 79 02 eller Ida, kommunikatör 073-073 80 17.

 

ESF:s aktivitetsportal

När du fått inloggningsuppgifter kan du logga in och rapportera din tid här.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.

Peder Berg

Regional processledare för Vård- och omsorgscollege

Mobil: 070-274 79 02