Kommunförbundet Västernorrland / Yrkesresan Barn och unga

Yrkesresan Barn och unga

Yrkesresan Barn och unga vänder sig till socialsekreterare, chefer och arbetsledare i den sociala barn- och ungdomsvården, som arbetar med:​ mottagning, utredning, uppföljning och familjehem.

Yrkesresan ger en introduktion till yrket och bidrar en naturlig övergång från utbildning till praktik. Det ger arbetsgivaren en struktur för löpande kompetensutveckling och bidrar till att stärka kvaliteten, kompetens och yrkesstolthet inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Under hösten 2022 startar kommunerna i Västernorrlands län sin yrkesresa. Kurserna lanseras successivt och kommer ske både fysiskt och digitalt.

 

Yrkesresan Barn- och unga startar

Cirka 35 personer från länets kommuner deltog i introduktionen på Parkaden i Härnösand. Nu kör Yrkesresans första resa igång på allvar. Den riktar sig till personal inom socialtjänsten som utreder barn och unga.
– Det stärker kvaliteten och skapar en yrkesstolthet för det man jobbar med, säger Caroline Lindström, regional projektledare.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.

Caroline Lindström

Utvecklingssamordnare: Barn och unga

Mobil: 070-603 03 11