Kommunförbundet Västernorrland / Kurser / Utbildning i förändringsledning 15-16 november 2023

Utbildning i förändringsledning 15-16 november 2023

Sista anmälningsdag: 31 oktober 2023

Kursbeskrivning

Detta är en kurs för dig som vill veta mer om vad en förändring är, hur det påverkar oss och vad vi kan göra för att bli mer framgångsrika i våra förändringar. Kursen ger dig grundläggande kunskap om modeller och verktyg för att planera och genomföra en hållbar förändring. Förändring sker hela tiden och alla som driver, eller påverkas, av detta har stor nytta av en grundläggande förståelse om de processer som pågår innan, under och efter en förändring.

Målgrupp

Alla i Västernorrlands län som vill utveckla sina färdigheter inom förändringsledning och som arbetar inom kommunal förvaltning eller i kommunala bolag.

Längd

2 dagar

Upplägg

Inspirerande och lärorika föreläsningar, gemensamma diskussioner, problemlösning och tillämpningsuppgifter i grupp och individuellt.

Utbildningsinnehåll

  • Vad är förändring: Vi tittar på förändring, olika förändringsmodeller och hur det påverkar oss som människor. Bl a tittar vi på ADKAR och Kotters 8-stegsmodell för att förstå olika förändringsmodeller med olika perspektiv.
  • Jag som förändringsledare: Vi går igenom ledarskapet i en förändring, förändringskommunikation samt olika verktyg för att leda en förändring. Bl a arbetar vi med intressentkartläggning som metod och hur det kan användas för målgruppanspassning för involvering och kommunikation.
  • Hållbar förändring: Vi går igenom hur en förändring kan fortsätta att utvecklas samt verktyg för att löpande utvärdera och förbättra. Här går vi igenom SCARF och OBM för att förstå hur vi kan arbeta med beteenden för att åstadkomma bestående förändring.

Kursdokumentation

Föreläsningsmaterial, övningar, checklistor och mallar. Diplom erhålls efter fullgjord utbildning.

 

Utbildning i förändringsledning 15-16 november 2023

Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag. 100% av kursavgiften debiteras. Anmälan kan naturligtvis överlåtas till annan medarbetare inom den egna organisationen.

Kommande kurstillfällen:

DatumTidPlatsAnmälan
2023-11-15 - 2023-11-16 Kl 09.15-16.30 Sambiblioteket Härnösand Anmälan!

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.