Vad är FoU Västernorrland?

Vad är FoU Västernorrland?

FoU Västernorrland är en del av Kommunförbundet och Socialtjänstens samverkans- och stödstrukturer – men vad är det egentligen? Vilka deras övergripande mål och vad gör de egentligen för nytta för länets invånare? Carolina Klockmo och Sheila Zimic, som båda är...