Långsiktighet, systematik och uthållighet ger resultat

Välfärden under lupp

Ur kriser och utmaningar kommer innovation och handlingskraft och ett ännu större fokus på vad vi tillsammans kan åstadkomma. Vi behöver också reflektion och gemensamt lärande, för vi får inte glömma allt som fungerat bra under pandemin och hur vi kan göra mer av det....